Autoflowering. Konopie neutralne i automatycznie kwitnące.

Autoflowering, jest sposobem uprawy konopi indyjskich, polegającym na wykorzystaniu odmian automatycznie kwitnących lub konopi naturalnych, w celu pozyskania suszu, jaki możemy spotkać w sklepach. Obydwa, wymienione wyżej rodzaje roślin, należą do nietypowych ich pochodnych, które znacznie różnią się, jeśli chodzi o sposób ich uprawy, od konopi indyjskich, które uprawia się przy pomocy tradycyjnej metody siewnej. Konopie, jakie uzyskuje się dzięki zastosowaniu metody autoflowering, uważa się za bardzo dobre jakościowo i odporne na działanie, negatywnych czynników atmosferycznych. 

AUTOFLOWERING KONOPI NATURALNYCH. METODA MANIPULACJI CZASEM

Konopie neutralne w ciągu dnia, to gatunki, które cechują się tym, że potrafią automatycznie przełączać się z fazy wzrostu wegetatywnego na fazę kwitnienia. Ta cecha, związana jest nie tylko z tym, że jest ona rodzajem genetycznego kodu, który potwierdza się w rzeczywistości, nadając neutralnym konopiom autoflowering, tą zdolność, ale dotyczy także faz ich wzrostu oraz wieku. W przypadku, prowadzenia ich upraw, bardzo ważne jest światło, które podlega odgórnej regulacji. Zatem autoflowering konopi neutralnych, koncentruje się na przemienności zastosowania czasu wzrostu i wegetacji z czasem odpoczynku i zwolnienia tempa życia roślin w trakcie godzin nocnych.  Hodowane w ten sposób rośliny, są zależne od tzw. fotoperiodu (krótkich dni). Fotoperiodyzm, polega na tym, że reakcje fizjologiczne organizmów żywych, są podatne na działanie okresów ciemności i światła. Sprawia to, że aby przetrwać i osiągnąć maksimum swoich możliwości, muszą dostosować się do autofloweringu upraw typu “dzień i noc”. W osiąganych przez hodowców zbiorach, dominują odmiany karłowate i o niskim wzroście. Dzieje się tak, ze względu na ograniczenia przestrzenne hodowli, autoflowering konopi neutralnych. 

KONOPIE KWITNĄCE AUTOMATYCZNIE. AUTOFLOWERING OPARTY NA KWIATACH

Konopie kwitnące automatycznie, to z kolei odmiany, które pochodzenie, nie jest do dziś dnia, do końca wyjaśnione. Pierwsze ich gatunki pojawiły się na rynku sprzedaży, dzięki hodowlom takim jak The Joint Doctor. Konopia typu autoflowering o nazwie Lowryder, pozyskana z upraw The Joint Doctor, była sprzedawana przez firmę na dużą skalę. Uważa się, że do powstania gatunku Lowryder, przyczyniły się rodzajowo:

  • meksykańska sativa siewna,
  • rosyjska Cannabis ruderalis,
  • rosyjska Finola, pozyskana z pól fińskich w 1995 roku.

Do dziś dnia, w trwającym nadal sporze, jaki dotyczy autentyczności pochodzenia Lowryder, wiadomo, że w większej części za jej genetykę, odpowiada Cannabis ruderalis. Został on wyhodowany w surowym klimacie Rosji, gdzie po raz pierwszy pozyskano go na terenach Południowej Syberii. Dokonał tego w 1924 roku botanik, pochodzenia rosyjskiego. Od początku wiedziano, że Cannabis ruderalis, były odporne na długie okresy ciemności. Gdy firmie The Joint Doctor, udało się uzyskać, dzięki prowadzonym przez siebie uprawom, automaty kwitnące, takie jak Lowryder, okazało się, że szczepy ruderalis, są za słabe pod względem zawartości THC.  

Nasiona autoflowering są do kupienia pod tym linkiem.