Czym tak właściwie jest refraktometr?

refraktometr

Refraktometr jest wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu. Zarówno w produkcji kosmetyków, produktów spożywczych, farmaceutyków, jak i paliw! Każdy człowiek ma więc codziennie do czynienia z wyrobami, które miały styczność z tym urządzeniem. Czym tak właściwie jest ten tajemniczo brzmiący, ale zarazem niezwykle szeroko stosowany refrektometr?

Jak działa refraktometr?

Przyrząd bada współczynnik załamania światła w wybranych substancjach (głównie cieczach). Na podstawie, którego można poznać ich cechy fizykochemiczne.

Próby refraktometru opierają się pryzmacie, na który nakłada się niewielką ilość substancji, jaką chce się sprawdzić. Następnie próbkę się nasłonecznia. Finalnie zostaje ona zmierzona według specjalnej skali, która znajduje się wewnątrz okularu (wizjera). 

refraktometry

Jakie dane można otrzymać?

Pomiary wykonane refraktometrem wyznaczają między innymi:

 • stężenie poszczególnych substancji;
 • temperaturę zamarzania;
 • temperatura wrzenia;
 • poziom zanieczyszczenia;
 • jakość surowców;
 • refrakcję molową i jej składowe.

Gdzie stosuje się refraktometr?

Jak wspomniano wyżej – urządzenie te jest wyjątkowo często stosowane. Można je spotkać w:

 • laboratoriach medycznych/weterynaryjnych – bada właściwości moczu;
 • Inspektoratach jakości produktów spożywczych – sprawdza ilość wody/cukru/soli i tym podobnych;
 • przemyśle samochodowym, metalowym, petrochemicznym- określa temperaturę wrzenia i zamarzania płynów, eskploruje jakość;
 • kosmetologii – rozpoznaje zanieczyszczenia oraz skład substancji;
 • akwarystyce – określa poziom zasolenia wody.